top of page

GLORIA

Text: John Daniel, Henry Kieksi

Musik: Henry Kieksi
 

Jag trodde att du sökte passionen
Du var så unik, en på miljonen
Du var symbolen, den stora ikonen
Men allting du gjorde var för egen vinnings skull

Allt du lovade och sa - Ohållbart
En lek för stunden
Den gloria jag trodde att du bar är försvunnen

Du var en kung av de vackra orden
Du talade om kärlek och fred på jorden
Men hjärtat, var fanns det?
Och lusten, försvann den när skenet bedrog dig?
Du är genomskådad nu    

Allt du lovade och sa - Ohållbart
En lek för stunden
Den gloria jag trodde att du bar är försvunnen

Gloria, gloria
Den är försvunnen

Allt du lovade och sa - Ohållbart
En lek för stunden
Den gloria jag trodde att du bar är försvunnen

Allt du lovade och sa - Bara ord
Ett spel för stunden
Din gloria som lyste stark och klar är försvunnen

Gloria, gloria

bottom of page